• Translations
  • Catullus 101: Hello and Goodbye

    Amiternum relief, first century BCE, showing a Roman funeral procession, in the Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila, Italy. By Sara Albert   Catullus 101 Multās per gentēs et multa per aequora vectus      adveniō hās miserās, frāter, ad īnferiās, ut tē postrēmō dōnārem mūnere mortis      et mūtam nēquīquam alloquerer cinerem. quandoquidem fortūna mihī tētē abstulit ipsum.      heu […]

    Skip to toolbar